ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลองสามมิติ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๖๐๔,๗๒๕.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,528 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลองสามมิติ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๖๐๔,๗๒๕.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓