ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๙๑๔,๘๓๓.๑๕ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,564 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลแผนที่
และภูมิสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๙๑๔,๘๓๓.๑๕ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓