ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบคลาวด์ (Cloud GIS) โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๑,๖๖๐,๕๒๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่าน 1,527 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบคลาวด์ (Cloud GIS) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๑,๖๖๐,๕๒๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓