ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๔,๙๖๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่าน 1,583 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศและแผนที่ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๔,๙๖๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓