ประกาศราคากลาง จ้างบริการ บำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๑๐,๙๙๘,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่าน 1,593 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการ บำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ
ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๑๐,๙๙๘,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓