ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

อ่าน 1,568 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลแผนที่
และภูมิสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
เป็นเงิน  ๙๐๘,๖๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓