ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการอะไหล่ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC ๑๕๕ B๑ งานจ้างบริการซ้อมบํารุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC ๑๕๕ B๑

อ่าน 1,283 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างบริการอะไหล่ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC ๑๕๕ B๑
งานจ้างบริการซ้อมบํารุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC ๑๕๕ B๑
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓