เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต และถวายสักการะพระบรมรูป ร.๕ ณ ห้องรับรอง ผท.ทหาร เนื่องในวันปิยมหาราช

อ่าน 695 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต และถวายสักการะพระบรมรูป ร.๕ ณ ห้องรับรอง ผท.ทหาร เนื่องในวันปิยมหาราช