ประกาศราคากลาง จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC 155 B1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒๗,๔๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่าน 1,603 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC 155 B1
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๒๗,๔๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓