เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้าราชการร่วมทอดกฐินสามัคคี กรมแผนที่ทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

อ่าน 731 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้าราชการร่วมทอดกฐินสามัคคี กรมแผนที่ทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก