พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๑) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และบทบาทกองทัพไทย ในการสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล ให้กับกำลังพล กรมแผนที่ทหาร ณ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่าน 965 ครั้ง

พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๑) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และบทบาทกองทัพไทย ในการสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล ให้กับกำลังพล กรมแผนที่ทหาร ณ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓