พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการของกรมแผนที่ทหาร ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๓ โดยกรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการฯ โดยมี พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ และรับพระราชทานของที่ระลึก ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่าน 828 ครั้ง

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการของกรมแผนที่ทหาร ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๓ โดยกรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการฯ โดยมี พลโท ชัยสิทธิ์  ปรียานุภาพ  เจ้ากรมแผนที่ทหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ และรับพระราชทานของที่ระลึก ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓