ผท.ทหาร จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายใน ผท.ทหาร เรื่อง รักเรารักษ์โลก แบบ RTSD’S NEW NORMAL ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน จว.ก.จ.

อ่าน 821 ครั้ง

เมื่อ ๘ – ๙ ธ.ค.๖๓ ผท.ทหาร จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายใน ผท.ทหาร
เรื่อง รักเรารักษ์โลก แบบ RTSD’S NEW NORMAL ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน จว.ก.จ.