ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมบํารุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เครื่องบินปีกติดลําตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B๒๐๐ งานจ้างเหมาซ่อมบํารุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell ๔๑๒ EP

อ่าน 1,276 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างเหมาซ่อมบํารุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เครื่องบินปีกติดลําตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B๒๐๐
งานจ้างเหมาซ่อมบํารุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell ๔๑๒ EP
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓