ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ(National CORS Data Center) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อ่าน 1,272 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ(National CORS Data Center) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔