พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ ๒๐ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

อ่าน 837 ครั้ง

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ ๒๐ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๔