ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 412EP หมายเลข ๙๓๓๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

อ่าน 1,623 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 412EP หมายเลข  ๙๓๓๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔