ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

อ่าน 1,642 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔