ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) วงเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

อ่าน 1,643 ครั้ง

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center)
วงเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔