พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ของศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

อ่าน 890 ครั้ง

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ของศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔