พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ ๑๘ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อ่าน 826 ครั้ง

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ ๑๘ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔