จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๘ รายการ

อ่าน 776 ครั้ง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๘ รายการ
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF