ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell ๔๑๒ EP ตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของอากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

อ่าน 1,590 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell ๔๑๒ EP ตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของอากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน  ๖๔,๙๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔