ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B๒๐๐ ตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,610 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเครื่องบินปีกติดลำตัว
แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B๒๐๐ ตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลาของ อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน  ๗๔,๘๕๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔