ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

อ่าน 1,626 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔