ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง แห่งชาติ (National CORS Data Center) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS DataCenter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

อ่าน 1,640 ครั้ง

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง แห่งชาติ (National CORS Data Center) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS DataCenter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔