ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,609 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน  ๔,๙๘๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔