พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

อ่าน 959 ครั้ง

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔