กองบัญชาการกองทัพไทยขอสนับสนุน การฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบุรุษไปรษณีย์

อ่าน 2,789 ครั้ง

          กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวร่วมตระหนักและให้ความสำคัญกับการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกที่ถูกวิธีผ่านโครงการ “ฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบุรุษไปรษณีย์” โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สายชาร์จ หูฟัง พาวเวอร์แบงก์ และแบตเตอรี่มือถือ ใส่กล่องให้เรียบร้อยพร้อมเขียนหน้ากล่องว่า “ฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์” และฝากให้บุรุษไปรษณีย์ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝากทั้งสิ้น