ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบํารุงรักษาระบบเครื่องมือสํารวจความสูง ภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR)

อ่าน 1,322 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างบํารุงรักษาระบบเครื่องมือสํารวจความสูง ภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔