ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเว็บท่าภูมิสารสนเทศ (Cloud GIS) โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๗,๙๙๙,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อ่าน 1,624 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเว็บท่าภูมิสารสนเทศ (Cloud GIS) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๗,๙๙๙,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔