เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร และคุณรัตนา ปรียานุภาพ ภริยา ร่วมพิธีมอบสิ่งของ “ปันน้ำใจ ห่างไกลโควิด” ณ สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย

อ่าน 966 ครั้ง

    เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลโท ชัยสิทธิ์  ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร และคุณรัตนา ปรียานุภาพ ภริยา ร่วมพิธีมอบสิ่งของ “ปันน้ำใจ ห่างไกลโควิด” ณ สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย