พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย

อ่าน 962 ครั้ง

    พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย