ประกาศราคากลาง จ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารศัลวิธานนิเทศ ผท.ทหาร พื้นที่ราชดำเนินนอก โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๙๒๗,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

อ่าน 1,658 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารศัลวิธานนิเทศ ผท.ทหาร พื้นที่ราชดำเนินนอก โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๙๒๗,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๔