หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบํารุงรักษาระบบเครื่องมือสํารวจความสูง ภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบํารุงรักษาระบ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร Read More …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง แห่งชาติ (National CORS Data Center) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS DataCenter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอ Read More …

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉ Read More …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B๒๐๐ ตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตาม Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell ๔๑๒ EP ตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของอากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตาม Read More …