หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๙๑๔,๘๓๓.๑๕ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โด Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลองสามมิติ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๖๐๔,๗๒๕.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลองสา Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ เพื่อดำเนินภารกิจศูนย์ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ภสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโค Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผนที่ 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพั Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์ และแผนที่อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือแล Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโค Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ท Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๖๑๑,๒๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเ Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ เพื่อดำเนินภารกิจศูนย์ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ภสช.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๔๗๕,๘๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการเพิ่ม Read More …