หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรั Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC III) พร้อมชุดอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แ Read More …

ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ป้ายนามหน่วย และประตู ผท.ทหาร พื้นที่คลอง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดห Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพ Read More …

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (L Read More …

ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไ Read More …

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC II) พร้อมชุดอุปกรณ์ วันที่กำหนดราคากลาง ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ป Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบสำรวจภูมิป Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อกล้องตรวจการณ์ Read More …