หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (L Read More …

ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไ Read More …

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC II) พร้อมชุดอุปกรณ์ วันที่กำหนดราคากลาง ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ป Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบสำรวจภูมิป Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อกล้องตรวจการณ์ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.) แบบ Bell ๔๑๒ EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.) แบ Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรัก Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC III) พร้อมชุดอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรัก Read More …

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ป้ายนามหน่วย และประตู ผท.ทหาร พื้นที่คลอง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่กำหนดราคากลาง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ป้ายนา Read More …