หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องบินปีกติดลำตัว เครื่องที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องบินปีกติดลำตัว เครื่องที่ ๑ โ Read More …

ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารรับประทานอาหาร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่รับประทานอาหารชั่วคราว กองคลังแผนที่ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารรับประทานอาหาร โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารรับประทานอาหาร โดยวิธีค Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างที่รับประทานอาหารชั่วคราว กองคลังแผนที่ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างที่รับประทานอาหารชั่วคราว กอ Read More …