หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) วงเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัด Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 412EP หมายเลข ๙๓๓๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา Read More …

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาซื้อขายเครื่องบินปีกติดลำตัว เครื่องที่ ๑ ตามโครงการจัดหาเครื่องบินปีกติดลำตัว ระยะที่ ๒ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาซื้อขายเครื่องบินปีกติดลำตัว เครื่อง Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ(National CORS Data Center) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบศูนย์ข้อมู Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมบํารุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เครื่องบินปีกติดลําตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B๒๐๐ งานจ้างเหมาซ่อมบํารุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell ๔๑๒ EP

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมบํารุง Read More …