หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งระบบทำแผนที่ ภูมิสารสนเทศ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ระบบควบคุมการเข้า – ออก และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วงเงินงบประมาณ ๒๒,๒๙๔,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งระบบทำแผนที่ ภู Read More …

ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัด-ย่ Read More …

ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ วงเงินงบประมาณ ๓,๖๘๐,๘๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ด้ Read More …

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) ด้วยวิธีประกวดรา Read More …

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) ด้วยวิธีประกวดรา Read More …

จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภา Read More …