หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา และปรับปรุง ระบบเครื่องมือของ ผท.ทหาร (กทผ.ผท.ทหาร) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา และปรับปรุง ระบบเครื่องมือของ ผท.ทหาร (ศขผ.ผท.ทหาร) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา และปรับปรุง ระบบเครื่องมือของ ผท.ทหาร (กภศ.ผท.ทหาร) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร Read More …

งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์ และแผนที่อื่นๆ วงเงินงบประมาณ ๓,๐๖๒,๗๕๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๐๖๒,๗๕๐.- บาท

งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาข Read More …

งานจ้างบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบเครื่องมือของกรมแผนที่ทหาร (ศขผ.ผท.ทหาร) วงเงินงบประมาณ ๙,๖๙๔,๗๒๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๖๙๔,๗๒๐.- บาท

งานจ้างบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบเครื่องมือของกรมแผนที่ Read More …

งานจ้างบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบเครื่องมือของ ผท.ทหาร (กทผ.ผท.ทหาร) วงเงินงบประมาณ ๙,๒๕๙,๗๓๖.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

งานจ้างบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบเครื่องมือของ ผท.ทหาร Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …