หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่าย ป้องกันนกภายในโรงเก็บ ฮ. ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๐๔,๓๘๐.๐๕ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบปร Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๑๑,๔๒๐.๓๑ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๘ รายการ วงเงินงบประ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

งานจัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ จำนวน ๖ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐๖,๕๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

งานจัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ จำนวน ๖ รายการ วงเงินงบประ Read More …

จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ เครื่อง (๙ รายการ) วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๙๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ เครื่อง (๙ รายการ) วง Read More …

จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนกภายในโรงเก็บ ฮ. กรมแผนที่ทหาร วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนกภายในโรงเก็บ ฮ. กรมแผนที่ทหาร Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …