หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ บำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ บำรุงรักษา แก้ไข ปร Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบคลาวด์ (Cloud GIS) โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัด Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการอะไหล่ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC ๑๕๕ B๑ งานจ้างบริการซ้อมบํารุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC ๑๕๕ B๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการอะไหล่ขอ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลองสามมิติ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบริการ บำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๑๐,๙๙๘,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบริการ บำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพ Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๔,๙๖๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยฝึกอบรมด้านภูมิ Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศและแผนที่ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๒,๓๙๗,๐๗๖.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยฝึกอบรมด้านภูมิ Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการ บํารุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบ เครื่องมือทําแผนที่อัตโนมัติ ตามโครงการส่งกําลังและ ซ้อมบํารุงระบบเครื่องมือทําแผนที่อัตโนมัต

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จ้างบริการ บํา Read More …