หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบคลาวด์ (Cloud GIS) โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๑,๖๖๐,๕๒๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบค Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๙๑๔,๘๓๓.๑๕ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โด Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลองสามมิติ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๖๐๔,๗๒๕.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลองสา Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ เพื่อดำเนินภารกิจศูนย์ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ภสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโค Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผนที่ 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพั Read More …