หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ เพื่อดำเนินภารกิจศูนย์ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ภสช.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๔๗๕,๘๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการเพิ่ม Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผนที่ ๓ มิติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๒๒,๘๘๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผน Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๗,๙๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการศูนย์ Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์และแผนที่อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๓,๐๖๒,๗๕๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์โค Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ทหาร โดยวิธ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินเพิ่มเติมของศูนย์ฝึกศึกษาและวิจัยภาคสนาม รร.แผนที่ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินเพิ่มเติมของศูนย์ฝึก Read More …