หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๗๐,๐๘๗.- บาท

ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ วงเงินงบ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกราดภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบร Read More …

ขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๔๘๖,๘๕๐.- บาท

ขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ วงเงิ Read More …

เรื่อง ผู้ยื่นเอกสาร สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกราดภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

เรื่อง ผู้ยื่นเอกสาร สอบราคาจ้าง ซ่อมเครื่องกราดภาพถ่าย Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกราดภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจส Read More …