หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหนามกันนกโรงเก็บ ฮ. ภายใน สส.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหนามกันนกโรงเก็บ ฮ. Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือสำรวจสำหรับฝึกศึกษา โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือสำรวจสำหรับฝึกศึก Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสง Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรั Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือสำรวจสำหรับฝึกศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมบำรุงเครื่ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรั Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC III) พร้อมชุดอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แ Read More …

ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระ Read More …