ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ย Read More …

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e Read More …

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธี Read More …