ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายให้กับผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการของกรมแผนที่ทหาร ณ กรมแผนที่ทหาร ส่วนที่ ๑ (ราชดำเนินนอก) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

    พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณ Read More …

เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร และคุณรัตนา ปรียานุภาพ ภริยา ร่วมพิธีมอบสิ่งของ “ปันน้ำใจ ห่างไกลโควิด” ณ สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย

    เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลโท ชัยสิทธิ์  ปรียานุภาพ เจ Read More …