ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ขั้นสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ขั Read More …

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 128 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ของเจ้าพนักงานของรัฐ

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 128 เพื่อ Read More …