ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อผลิตแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อผลิต Read More …

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิตแผนที่ วงเงินงบประมาณ ๑,๔๗๙,๘๔๒.๑๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิตแผนที่ วงเงินงบป Read More …

เมื่อ ๒๗ – ๒๘ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร ดำเนินการทำสัญญาและมอบตัวผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส.ผท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ รร.แผนที่ ผท.ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก

เมื่อ ๒๗ – ๒๘ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร ดำเนินการทำสัญญาและมอบตัว Read More …

ผท.ทหาร ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID – 19 โดยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่กำลังพล ผท.ทหาร สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคที่ถูกต้อง

ผท.ทหาร ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเช Read More …

เมื่อ ๑ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร จัดการฝึกอบรมการทำ กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่กำลังพล เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ณ ผท.ทหาร (ส่วนที่ ๑) ถ.ราชดำเนินนอก

เมื่อ ๑ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร จัดการฝึกอบรมการทำ กระบังป้องกั Read More …