ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

กรมแผนที่ทหารได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓ ณ สโมสรนายทหารกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐

กรมแผนที่ทหารได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ Read More …

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธี Read More …