ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

เมื่อ ๒๗ – ๒๘ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร ดำเนินการทำสัญญาและมอบตัวผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส.ผท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ รร.แผนที่ ผท.ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก

เมื่อ ๒๗ – ๒๘ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร ดำเนินการทำสัญญาและมอบตัว Read More …

ผท.ทหาร ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID – 19 โดยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่กำลังพล ผท.ทหาร สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคที่ถูกต้อง

ผท.ทหาร ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเช Read More …

เมื่อ ๑ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร จัดการฝึกอบรมการทำ กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่กำลังพล เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ณ ผท.ทหาร (ส่วนที่ ๑) ถ.ราชดำเนินนอก

เมื่อ ๑ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร จัดการฝึกอบรมการทำ กระบังป้องกั Read More …

กำหนดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจัดหาจากพนักงานราชการและลูกจ้าง (กลุ่มตำแหน่งการพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กำหนดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจัดหาจากพนักงานราชการแล Read More …

กำหนดการ การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญาและมอบตัว การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการ การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญาและมอบต Read More …