ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ประกาศ รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนและลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

 ประกาศ รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน และลูกจ้างชั่วค Read More …

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC II) พร้อมชุดอุปกรณ์ วันที่กำหนดราคากลาง ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ป Read More …

การเลื่อน การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญาและมอบตัว การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การเลื่อน การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญาและมอบ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.) แบบ Bell ๔๑๒ EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.) แบ Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรัก Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC III) พร้อมชุดอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรัก Read More …